Kontakt

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OSiR STARGARD SP. Z O.O.ul. Szczecińska 35


73-110 Stargard


NIP:854-23-67-178
REGON:320765396
KRS nr:0000359707

Telefon/Fax: +48 91 573 23 34
Basen SP 5: 734 458 913 (czynny w godz. pracy pływalni)

BIURO: ul. Pierwszej Brygady 35, I piętro


73-110 Stargard


e-mail: sekretariat@osir.stargard.pl
e-mail: kadry@osir.stargard.pl
e-mail: informatyk@osir.stargard.pl

Inspektor ochrony Danych - Łukasz Rozesłański
e-mail: rodo@osir.stargard.pl

KONTO:
UWAGA! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO!
Polska Kasa Opieki SA
17 1240 3927 1111 0010 7391 8687